top of page

Mesih'in Klonu'nda Yer Alan Karakterler


Hz. İsa: Kuran ve İncil'de anlatılan İsa figürlerinden alınan veriler ışığında kurgulandı. Kitapta M.S. 33 yılındaki çarmıha gerilmeye kadar olan süreçte ve Cebrail'le sohbet ettiği "ara evren"de yer aldı.

Cebrail: Dört büyük melekten biri olan Cebrail, kurguda, İsa'nın "göğe çekilmesi" ve "ara evren"deki konaklaması evrelerinde kurguya dahil oldu.

Şey (Sahte Tanrı - Cin): Binlerce yıla yayılan kıyamet planının tasarlayıcısı, cin taifesindeki büyük adlardan biri. İsimsiz. Yahuda İskariyot'un Hz. İsa sanılarak çarmıha gerileceği bilgisine sahip. 2002'deki klonlama da dahil olmak üzere bu bilgiyi kendi planına göre kullanıyor.

Mehmet Dilemma (Mehdi): 10 Ekim 1996'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Doğumu sırasında tanık olanların şaşkınlığa düştüğü mucizevi olaylar yaşandı. Ne var ki tüm doğaüstü şeyler ilahi bir "bilinmezlik perdesi"nce gizlenerek yaşayanlara unutturuldu. Çocukluk yaşlarından itibaren cansız nesnelerle iletişim kurabilen Mehmet Dilemma 2012'deki Marduk geçişi sırasında yaşanan büyük karmaşada, zordaki insanlara yardım ederken medya tarafından görüntülendi ve o andan sonra ad ve soyadının ilk hecelerinin yan yana getirilmesiyle türetilen Mehdi sıfatıyla anılmaya başlandı. Kendini "bilmeye" başladığı anlarda, madde alemiyle soyut alemi ayıran zarı delebildiğini fark etti. Henüz on altı yaşındayken Şey'le yaptığı çarpışmada bu zarı delerek "Zülfikar" adlı çift başlı kılıca sahip oldu. Amerikan Hükümetinin klonlama planından haberdar olduğu an, kendisine güvenen insanları çevresine toplayarak Gerçeğin Kulları adlı oluşumu kurdu. Yeniden Doğan diye anılan klonun "gerçekte kim olduğu"yla ilgili dünya halklarını bilgilendirmek için çabaladı.

Yeniden Doğan: Kutsal Kase'deki kandan alınan DNA ile klonlandı. Doğumu 2002'de gerçekleşti. Kitlelere sunulduğu 2034 yılına dek Amerikan Hükümeti'nce gizlendi ve süreç boyunca Hıristiyan inanışındaki Mesih'in yaşadıklarına uygun olarak Ortadoğu'da eğitildi. Yaşanan bir takım olaylar sonucu, İsa Mesih'in değil de hain havari Yahuda İskariyot'un klonu olduğunu öğrendiğinde dünya halkları için tehlikeli bir süreç de başlamış oldu.

Yahuda İskariyot: Hıristiyan folklorunda adı kalleşlikle eşdeğer sayılan hain havari Yahuda, tam da ihanetini noktalamayı planladığı gece, ilahi bir müdahaleyle İsa'ya benzetildi. Mesih sanılarak çarmıha gerilmesi, Kutsal Kase'ye kanının alınması ve sonrasında bu kandan alınan DNA'yla klonlanarak (ve tabii İsa sanılarak) Yeniden Doğan sıfatıyla doğması kıyameti tetikleyen en önemli olay oldu.

Son Doğan: Bilimin mümkün görmediği şekilde binlerce yıl önceki hafızasıyla doğan klon.

Mecdelli Meryem: Hz. İsa'nın destekçilerinden ve inananlarından biri. Ne var ki Mesih'e duyduğu sevgi nedeniyle kandırıldı ve kendini Tanrı olarak tanıtan bir cinin kıyameti tetikleyecek binlerce yıla yayılan planına bilmeden ortak olarak sonradan kutsal olarak anılacak kasenin Mesih sanılan Yahuda'nın kanıyla doldurulmasına aracılık etti.

Meryem Ana (Bakire Meryem): Hz. İsa'nın annesi. Çarmıha gerilme olayından sonra yüreği kederle dolan Mecdelli'nin en büyük dayanağı.

Simun Barnabas: İncillerde Yurtsever adıyla anılan Havari, kurguda, Barnabas İncili'ni de kaleme alan Simun Barnabas olarak anılıyor.

Pilatus: Roma Valisi. Çarmıha gerilme sürecinde Roma saflarında önemli bir rol oynuyor.

Hugues de Payens: "İsa'nın ve Süleyman Tapınağı'nın Yoksul Şövalyeleri" diye bilinen dokuz kişilik Tapınak Şövalyeleri'nin 1122 yılındaki lideri. O ve diğer şövalyeler Süleyman Tapınağı'nın altındaki kazılarda ele geçirdikleri Kutsal Kase'yi siyasal bir güç olarak kullanarak hem kiliseyi hem de Kudüs Kralı II. Baldwin'i saflarına çekmiş, yüzlerce yıl ayakta kalacak Tapınak Şövalyeleri kültünün ve "Kutsal Kase Efsanesi"nin yaratılmasına neden olmuştur.

Gundemar: 1122 yılındaki ilk dokuz tapınakçıdan. Üstat Payens'in sağ kolu.

Geoffroi de Saint Omar: Dokuz tapınakçıdan biri.

Godfrey Rossal: Dokuz tapınakçıdan biri.

Godfrey Bisol: Dokuz tapınakçıdan biri.

Payen de Montdidier: Dokuz tapınakçıdan biri.

Archibald de Saint Aman: Dokuz tapınakçıdan bir

Andrew de Montbard: Dokuz tapınakçıdan biri.

Provins Kontu: Dokuz tapınakçıdan biri.

Reynald de Chatilon: Tapınakçıların 1187'deki üstadı. Kudüs'ün Selahaddini Eyyubi tarafından alınmasından sonra idam edildi. Ancak kuşatma sırasında genç bir şövalye olan Alphonso de Poitiers'in Kutsal Kase'yi bir yeraltı galerisinde saklamasını sağlayacak kadar zekice davranabildi. Böylece efsanenin yedi yüz yetmiş bir yıl daha yaşamasını sağladı.

Alphonso de Poitiers: Tapınakçalara dahil olmak için sabırsızlanan genç ve gelecek vaat eden bir şövalye. Ne var ki Eyyübi'nin kuşatması sırasında "büyük sır" olarak nitelenen Kutsal Kase'yi korumak için bırakıldığı, çıkışı olmayan bir yeraltı galerisinde ölüme terk edildi. Kendi idrarını içerek olması gerekenden üç ay fazla yaşayan Poitiers'nin cesedi ölümünden tam yedi yüz yetmiş yıl sonra, İsrailli bir arkeolog olan Yardena Alexander tarafından bulundu.

Abdullah Günerkan: Mehmet Dilemma'nın doğumu sırasında yaşanan doğaüstü olaya tanık olduğunda otuzlu yaşlarını süren, mutsuz, başarısız, kaybeden bir adamdı. Bir süre sonra tanık olan herkes doğum sırasındaki inanılmaz olayı unutmasına karşın o garip şekilde unutmadı. Bu unutmayışı bir lütuf olarak gördü ve hayatının kalanını Mehmet Dilemma'ya adadı. Çocuk, babasını ve annesini genç yaşlarda kaybedince onu himayesine alarak korudu, kolladı. Buna karşın her zaman gerçekte korunanın kendisi olduğunu söylemekten de kaçınmadı.

Cesur Kadaşman: Gerçeğin Kulları'ndan. Yeniden Doğan'ın alt edilmesi sürecinde önemli işler yaptı.

Murat Yenitürk: Gerçeğin Kulları'ndan. Cesur Kadaşman'ın yakın arkadaşı. Mesih komplosunu alt etme sürecinde aktif rol aldı.

Leylak Semerci: Ankara'dan İstanbul'a göç ettikten kısa bir süre sonra, yaşadığı bir takım olaylar sonrasında Gerçeğin Kulları'na katıldı. Mesih Komplosu'nun bertaraf edilmesindeki en önemli isimlerden.

Mehmet İşbilir: Gerçeğin Kulları'ndan. Önceleri Türkiye'de, Gerçeğin Kulları'nın Eyüp'teki sığınağı CIA birimlerince havaya uçurulduktan sonra da Amerika'da görev aldı. Her iki ülkede de çok büyük başarılara imza attı.

Giray Toker: Gerçeğin Kulları'nın bilişim uzmanı. Hem aktif görevlerde hem de bilişimle ilintili görevlerde büyük işler başardı.

Taner Yıldırır: Gerçeğin Kulları'ndan. Hem komplonun giderilmesi sürecinde hem de Gerçeğin Kulları'ndaki hainin bulunmasında önemli roller üstlendi.

Bülent Çevik: Gerçeğin Kulları'nın ilk üyelerinden. Virginia'daki Olasılık Düzlemi'ne düzenlenen saldırıya gönüllü olarak katıldı.

Tugay Ökten: Gerçeğin Kulları'ndan. Oluşuma eylemden çok fikirsel bazda destek olabildi.

Kenan Kablan: Gerçeğin Kulları'ndan. Oluşumun en agresif, en çılgın üyelerinden. Sıradışı kimliği nedeniyle uzun yıllar Joker lakabıyla anıldı.

Will Reeve: Gerçeğin Kulları'nın Amerika'daki üyelerinden. Hükümet kanadına yakın olması nedeniyle pekçok gelişmeden Mehdi'yi haberdar edebiliyor.

Sandra Reeve: Will Reeve'in eşi.

Suna Güner: Gerçeğin Kulları'nın Amerika'daki üyelerinden. Türk asıllı Amerikan vatandaşı.

Richard Greenberg: Gerçeğin Kulları'nın CIA içindeki bağlantısı. Suna Güner'in sevgilisi.

Martha Kent: Gerçeğin Kulları'nın Amerika'daki üyelerinden.

Yorgo Seferidis: Gerçeğin Kulları'nın Amerika'daki üyelerinden. Yunan asıllı Amerikan vatandaşı.

Arçan Dadashova: Gerçeğin Kulları'nın Amerika'daki üyelerinden. Azeri asıllı Amerikan vatandaşı. Ekibin Amerika'daki en genç üyesi.

Yardena Alexander: 1958 yılında Kutsal Kase'yi bulan, ancak bu keşfin sefasını süremeyerek bir CIA ajanı olan Michael Moon tarafından öldürülen İsrailli arkeolog.

Michael Moon: Yoshi Adoni gizli kimliğiyle Yardena Alexander'ın Süleyman Tapınağı'ndaki kazı ekibine dahil olan, gerçekte CIA adına çalışan gizli ajan. Alexander ile koruması olan iki İsrail ajanını öldürerek Kutsal Kase'yi ele geçirdi. Böylece efsanevi keşfin kamuoyunca bilinmesini de engellemiş oldu.

Nelson Glueck: 1958'de, Michael Moon'un Kutsal Kase'yi ele geçirmesi sırasındaki çarpışmada ölen İsrail gizli ajanı.

Samuel Ofel: 1958'de, Michael Moon'un Kutsal Kase'yi ele geçirmesi sırasındaki çarpışmada ölen diğer İsrail ajanı.

Dr. Vincenzo Antinori: Tarihi klonlamayı yapan Clonaim adlı kliniğin beyin takımını oluşturan üç kişiden biri. Aslen İtalyan. Gizli Amerikan sermayesi yardımıyla yürütülen klonlama çalışmaları sonrasında, kendine proje içinde daha iyi mevkiler istediği gerekçesiyle, bir CIA ajanı olan Richard Burgess tarafından 17 Mayıs 2004'te öldürüldü.

Dr. Julien Boisselier: Clonaim'in beyin takımındaki diğer isim. Aslen İsviçreli. Antinori'yle aynı tarihte, bir diğer CIA ajanı olan Luke Harrison tarafından başından vurularak öldürüldü.

Dr. Panayiotis Niarchos: Aslen Yunanlı olan Dr. Zavos Clonaim'in beyin takımını oluşturan üçüncü isim. Antinori'yle Boisseliers'nin ölümünden sonra klonlama projesini tek başına devam ettirerek Virginia'daki Olasılık Düzlemi adlı gizli kliniğin kurulmasını sağladı. Amerikan Hükümetinin klonlama çalışmaları bu gizli üste 2034 yılına dek sürdü.

Christina Bone: Clonaim'in 2034 yılındaki başkanı. İsa Mesih'in klonlandığını medyaya duyurmakla görevlendirilen ilk kişi.

Mary Reveley: Clonaim'in telefon trafiğini yürüten otuzlu yaşlardaki sekreter. Hiç istememesine karşın Dr. Antinori'nin kendisine duyduğu zaaf nedeniyle, gizlice yürütülen "Mesih'in Klonlanması" projesinden haberdar oldu. 3 Mart 2002'de, CIA tarafından Dr. Antinori'yi proje dışına atmak için yapılan, John Reeve adlı CIA gizli ajanının gerçekleştirdiği bombalı saldırıda parçalanarak öldü.

John Reeve: Mary Reeve'yle ilişkiye girerek Clonaim'e yakın olmayı başaran CIA ajanı. Akibeti bilinmiyor.

Richard Burgess: Klonlama projesinin beyin takımını safdışı bırakmak için görevlendirilen üç CIA ajanından biri. Takım lideri. Akibeti bilinmiyor.

Thomas Shark: Klonlama projesinin beyin takımını safdışı bırakmak için görevlendirilen üç CIA ajanından diğeri. Akibeti bilinmiyor.

Luke Harrison: Klonlama projesinin beyin takımını safdışı bırakmak için görevlendirilen üç CIA ajanının sonuncusu. 2016 yılında, klonlamayla ilgili bilgileri paylaştığı Ahmet Cansal tarafından boğularak öldürüldü.

Ahmet Cansal: Aslen Türk. 2012 yılındaki Marduk geçişi sonrasında Amerika'ya göç etti. Bir barda tanıştığı Luke Harriston'dan aldığı, Mesih'in klonlanmasıyla ilgili hayati bilgileri iyi kullanarak Amerikan Başkanı Fred Williamson'ın güvendiği adamlardan biri olmayı başardı. Projenin danışman takımında görev aldı.

Fred Williamson: 2034 yılındaki Amerikan Başkanı. Cumhuriyetçi. Eski başkanlardan George W. Bush'un ön ayak olduğu Mesih'in Klonlanması projesinin sonuçlanması sürecinde önemli rol oynadı.

Baysu Dadashova: Arçan Dadashova'nın babası.

Başar İlek: Gerçeğin Kulları'ndan. Kendini "İnatçı bir Kürt" olarak tanıtmaktan haz duyuyor.

Andaç Aslan: Gerçeğin Kulları'ndan.

Fritz Moonfree: Gerçeğin Kulları'nın Amerika'daki üyelerinden. Olasılık Düzlemi'ndeki bağlantıyı sağlıyor.

Frank Pratchett: Olasılık Düzlemi'ndeki görevlilerden. Tüm klonların bulunduğu Olasılık Düzlemi'nde yaşadığı korkunç şeyler sonrasında Gerçeğin Kulları'na katıldı.

Philip Adams: Olasılık Düzlemi'ndeki görevlilerden. Gerçeğin Kulları'nın sızma girişimi sırasında Olasılık Düzeminde'ydi. On Bir diye anılan Yecüc Mecüc'ler tarafından parçalanarak öldürüldü.

Abdullah Dilemma: Mehmet Dilemma'nın babası. Yakalandığı hastalığa yenik düşerek genç yaşta öldü.

Şükran Dilemma: Mehmet Dilemma'nın annesi. Genç yaşta öldü.

Niyazi Aydın: 27 Ocak 2034'te İstanbul Beyoğlu'nda Kara Urbalı diye adlandırılan Amerikan maşalarının düzenlediği saldırıda başı kılıçla ikiye bölünerek öldürüldü. Cesur Kadaşman'la Murat Yenitürk'ün yakın arkadaşıydı.

Bülent Güvengez: Televizyon muhabiri. 2012 yılındaki Marduk geçişi sırasında on altı yaşındaki genç Mehdi'nin yaptığı kahramanca girişimleri yaptığı haberlerle kitlelere duyurdu.

Selçuk Cambaz: Muhabir Bülent Güvengez'in kameramanı.

Romalı Komutan: Hz. İsa ile Havarilerini Nikodemus'un hanesinde kıstırmak için bir lejyon askerle birlikte yola çıkan ve yüzüyle sesi İsa'ya benzetilen Yahuda İskariyot'u Mesih sanarak tutuklayan kişi. Adı bilinmiyor.

Simun Petrus: Hz. İsa'nın havarilerinden. Değişime uğrayan Yahuda'yı ilk kez gören ve İsa sanan kişi.

Yuhanna: Hz. İsa'nın havarilerinden. Değişime uğrayan Yahuda'nın ne kadar kusursuz şekilde İsa'ya benzediğinin kanıtı olarak, onun Mesih olduğuna iman edeceğini söyleyen ilk kişi.

Bartalmay: Hz. İsa'nın havarilerinden.

Ameli Bouran: Mesih'in eski yaşantısına adapte olması için Ortadoğu'ya eğitilmeye gönderilen Yeniden Doğan'ı korumakla görevlendirilen CIA ajanlarından. Aslen Arap.

Jonathan Adams: Eğitilme sürecinde Yeniden Doğan'ı kormakla görevlendirilen diğer CIA ajanı.

Oliver Osserman: Ortadoğu'daki eğitim sürecinde Yeniden Doğan'ı koruyan takımın lideri. Eski Körfez Savaşı gazilerinden. 2015 yılında, Yeniden Doğan'a "eski hafızası"nı geri getiren on bir Yecüc-Mecüc cini tarafından parçalanarak öldürüldü.

On Bir: İnsanlara maddesel anlamda zarar verebilen tek cin ırkı olan Yecüc-Mecüclerden on bir varlık. Şey'in yardımcıları.

Pilot: Amerikan ordusunun en büyük kargo uçaklarından US Miracle'ın pilotu. Adı anılmıyor. İstanbul Beyoğlu'ndaki Kara Urbalı katliamının ardından Riyad'da düzenlenecek ikinci katliama katilleri taşımakla görevli.

Kadir Ertan Sevgi: İstanbul ziyaretinde Yeniden Doğan'ın konakladığı Anatolian Hotel'in Genel Müdürü. Leylak Semerci'nin amiri.

Rabiye Hırani: Riyad'daki Kara Urbalı saldırısına tanık olanlardan.

Fatima Hadeka: Riyad'daki katliamın kurbanlarından.

Bassem el Isphan: Rabiye'nin nişanlısı. Riyad'daki katliamın kurbanlarından.

Henry Lee Lucas: Amerika'daki ekibe yardım için New York'a inen Gerçeğin Kulları üyelerini ele geçiren CIA ekibinin lideri.

Martin S. Clark: Gerçeğin Kulları'nı New York'ta ele geçiren ekibin iki numaralı adamı.

Dr. Thomas McCullers: Gerçeğin Kulları'nın Amerika'daki üyelerinden.

Bill Hanks: Gerçeğin Kulları'nın Amerikalı üyelerinden.

Ice Man: Kara Urbalı katliamlarında kullanılan maşalardan biri. Gerçek adı bilinmiyor. Meksika asıllı Amerikan vatandaşı.

Bob Co: Kara Urbalı katliamlarında kullanılan maşalardan biri. Gerçek adı bilinmiyor. Afrika asıllı.

Nicolas Baudry: Kara Urbalı katliamlarında kullanılan maşalardan biri. Fransız.

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page